Borussia Dortmund
Name: Borussia Dortmund
Flag/Logo: